پيش بيني درياي خزر، صادر شده از مركز وضعيت آب روسيه
 ECNMO  < هواشناسی دریایی < صفحه اول

پیش بینی 5 روزه و 12 ساعته باد، ....  برای دریای خزر (از مركز روسي ECNMO)

نقشه هاي تهيه شده در مرکز وضعیت آب روسیه، با توجه به پیش بینی تولید شده توسط مراکز هواشناسی NCEP / NOAA مي‌باشد.

از نظر مركز صادر كننده پيش‌بيني، پیش بینی صادر شده در حالت تست و برآورد خطا از  پیش آگهی تحت بررسی می‌باشد. تمام خطرات مرتبط با استفاده از این اطلاعات،متوجه خود  کاربر می‌باشد.

 

سرعت باد 10 متري (متر بر ثانيه)

دماي هوا (سانتي گراد)

   

بارش (mm)

رطوبت نسبي (درصد)

   

پوشش ابري

دماي سطحي (سانتي گراد)