پيش بيني دماي سطحي درياي خزر - مركز ECNMO
 ECNMO  < هواشناسی دریایی < صفحه اول

پیش بینی 5 روزه دماي سطحي دریای خزر صادر شده توسط مركز ECNMO  -  واحد (درجه سانتي گراد)

 

نقشه هاي تهيه شده در مرکز وضعیت آب روسیه، با توجه به پیش بینی تولید شده توسط مراکز هواشناسی NCEP / NOAA مي‌باشد.

از نظر مركز صادر كننده پيش‌بيني، پیش بینی صادر شده در حالت تست و برآورد خطا از  پیش آگهی تحت بررسی می‌باشد. تمام خطرات مرتبط با استفاده از این اطلاعات،متوجه خود  کاربر می‌باشد.

 

 

+12  Hour

 

+24  Hour

 

+36 Hour

 

+48 Hour

 

+60 Hour

 

+72 Hour

 

+84 Hour

 

+96 Hour

 

+108 Hour

 

+120 Hour

 

سايت صادر كننده پيش‌بيني هيچ مسئوليتي در قبال صحت پيش‌بيني ها را نمي‌پذيرد

اداره هواشناسی دریایی